dövrləşmək

dövrləşmək
f. Ayrı-ayrı dövrlərə bölünmək (ayrılmaq).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • dövrləşmə — «Dövrləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövrləşdirilmə — «Dövrləşdirilmək»dən f. is. Ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövrləşdirmə — «Dövrləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövrləşdirmək — f. Dövrlərə ayırmaq (bölmək). Dil tarixini dövrləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövrləşdirilmək — məch. Dövrlərə bölünmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tarix — is. <ər.> 1. Bir hadisənin baş verdiyi, cərəyan etdiyi vaxt; keçmiş həyata aid olub adamların hafizəsində qalmış fakt və hadisələrin məcmusu. Tarixin təcrübəsi göstərir ki. . . Məsələnin tarixi. – <Nüşabə:> Şanlı tariximiz görməmiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • miras — is. <ər.> 1. Ölən adamdan sonra varislərə qalan mal, mülk və s. Miras bölgüsü. Miras çatmaq. – Ağca xanım evində həmişə ata mirası deyib əzizlədiyi piləkli məxmərə altdan yuxarı qəzəblə baxdı. M. C.. Lakin hələ ili tamam olmamış kişinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qazıntı — 1. is. 1. Yer altından qazımaqla çıxarılan mədən və s. faydalı süxurlar. Təbiətdə faydalı qazıntılara ya ayrı ayrı minerallar, ya da bir mineraldan ibarət olan süxurlar şəklində təsadüf edilir. M. Qaşqay. 2. Qədim dövrlərə aid maddi mədəniyyət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üçfazalı — sif. elektr. Üçfazalı dəyişən cərəyanla bağlı olan. Üçfazalı transformator. Üçfazalı elektrik xətti. ◊ Üçfazalı cərəyan elektr. – eyni tezlikli və amplitudalı, lakin fazaya görə 1/ 3 dövrlə fərqlənən üç birfazalı dəyişən cərəyan sistemi. Üçfazalı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ə’sar — ə. «əsr» c. 1) əsrlər; 2) dövrlər, zamanlar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”